ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΛ.: 210 6893 953
support@novamix.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001
Πίσω στα Νέα
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001

Σταθερή στην προσήλωση της για υιοθέτηση και εφαρμογή οικολογικών πρακτικών σε ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας της εταιρείας (παραγωγή προϊόντων, διαχείριση πρώτων υλών και συστήματα διάθεσης και διανομής) η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 απο την Eurocert Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων Eurocert SA (διεθνής ανεξάρτητος φορέας πιστοποιήσεων)
Παράλληλα η Εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών και δεν έχει σταματήσει τη μελέτη και ανάπτυξη προϊόντων βασισμένα είτε σε ανακυκλωμένα υλικά, είτε σε πρώτες ύλες οι οποίες δεν περιέχουν διαλύτες και γι αυτό το λόγο δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.