ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΛ.: 210 6893 953
support@novamix.gr

Σεμινάρια για πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR

Σεμινάρια για πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR
Πίσω στα Νέα
Σεμινάρια για πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR

Η εταιρία πραγματοποιεί σεμινάρια με θέμα τα διακοσμητικά συστήματα PLANOCOLOR με έμφαση στις πατητές τσιμεντοκονίες. Τα σεμινάρια γίνονται στο εργοστάσιο στη Θήβα και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τη συμμετοχή σας στο 210 6893953-4.