Προϊόντα για τη Ναυτιλία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΛ.: 210 6893 953
support@novamix.gr

NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM

Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
MARMOFLEXΤαχείας ωρίμανσης & μεγάλου ανοιχτού χρόνου, με υψηλή ελαστικότητα C2TE S2

Ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα υψηλής ελαστικότητας με διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. Για τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων και φυσικών λίθων μεγάλων διαστάσεων με ευαισθησία στην υγρασία. Για τοποθέτηση λευκού μαρμάρου ή ανακατασκευασμένων πετρωμάτων (εκτός αυτών με βάση κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο). Κατάλληλη για πισίνες, προσόψεις, ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι. Κατάλληλη για επενδύσεις με πέτρα εξαιτίας της εξαιρετικής θιξοτροπίας της. Κατάλληλη για εφαρμογές σε καράβια ως μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM. Για πέτρες μεγάλου πάχους μπορεί να αναμιχθεί με την άμμο M 1000. Κατανάλωση: 2,5 - 7,0kg/m2 ανάλογα με την εφαρμογή. Χρώμα: λευκό. Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25kg.

Download Pdf
PLANO 120 Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα υπερταχείας σκλήρυνσης και ξήρανσης για εφαρμογές σε καράβια

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος σε πάχος από 1 - 7mm. Για πάχος 8 - 20mm γίνεται ανάμιξη με 25% άμμο PLANOCOLOR GRANIT S20. Κατάλληλο για εξομάλυνση  δαπέδων πριν την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, ξύλινου παρκέ, μοκέτας, linoleum, PVC, λάστιχο. Κατάλληλο και για μη απορροφητικά υποστρώματα με χρήση PLANO CONTACT. Κατάλληλο για χρήση σε καράβια ως μέρος του NOVAMIX MARINE SYSTEM. Κατανάλωση: 1,7kg/m2/mm πάχους. Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25kg.

Download Pdf
NOVACEM PRONTOΈτοιμο κονίαμα μειωμένου βάρους για πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 2-15 cm

Μειωμένου βάρους (30 - 40%) έτοιμη τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων. Αναμιγνύεται μόνο με νερό και είναι αντλήσιμη. Ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα, εργοταξιακή μπετονιέρα ή κοχλιωτή πρέσα. Αναμονή πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 24 ώρες (πάχος στρώσης 4cm). Κατάλληλο υπόστρωμα για διαμόρφωση κλίσεων πριν από υγρομόνωση με SC ELASTIC ή NOVAROOF AC FIBER σε δώματα. Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM (καταλληλότητα για χρήση σε καράβια). Κατανάλωση: 13 - 16Kg/m2/cm πάχους. Χρώμα: γκρι. Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25kg.

Download Pdf
PLANO CONTACTΕιδικό αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο για αύξηση της πρόσφυσης σε λείες επιφάνειες

Χαλαζιακό αστάρι ταχείας εφαρμογής για δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης σε μη απορροφητικά υποστρώματα  και λείες επιφάνειες όπως μέταλλο, γυαλί, υφιστάμενες πλακοστρώσεις, εμφανές  σκυρόδεμα προκειμένου να ακολουθήσει συγκόλληση με κόλλες βάσεως τσιμέντου, εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας ή οργανικού επιχρίσματος. Δέχεται επικάλυψη μετά από 2 - 3 ώρες. Σε απορροφητικά υποστρώματα μπορεί να εφαρμοστεί με διάλυση μέχρι 15% με νερό. Πιστοποιημένο για εφαρμογή σε καράβια ως μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM. Χρώμα: μπεζ. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 5kg και 20kg. 

Download Pdf
PLANOPRIMERΥψηλής επίδοσης αστάρι βάσης συνθετικών ρητινών σε υδατικό διάλυμα για απορροφητικά υποστρώματα

Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε απορροφητικά υποστρώματα και βελτιώνει την πρόσφυση σε αυτά, υλικών βάσεως τσιμέντου όπως κόλλας πλακιδίου, επισκευαστικών σκυροδέματος (πχ RC 220, RC 340) και αυτοεπιπεδούμενων. Η εφαρμογή της επίστρωσης γίνεται "νωπό σε νωπό". Συσκευασία: μπουκάλια 1L και μπιτόνια 5L & 20L.

Download Pdf