Χρωματολόγιa & ψηφίδες

  • prev
  • Σελίδα 1 από 8
  • next
Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
120 MRΣύνθεση

Σύνθεση για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών που προκύπτει από ανάμιξη ΝOVACEM CREATIVE WHITE σε ποσοστό 35% κ.β. και μαρμαροψηφίδα MR 80 53 THIRA BLACK σε ποσοστό 65% κ.β. Κατάλληλη για εσωτερικά - εξωτερικά δάπεδα και τοίχους.

 

Download Pdf
122 MRΣύνθεση

Σύνθεση για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών που προκύπτει από ανάμιξη ΝOVACEM CREATIVE WHITE σε ποσοστό 35% κ.β. και μαρμαροψηφίδα MR 80 54 VOLCANO RED σε ποσοστό 65% κ.β. Κατάλληλη για εσωτερικά - εξωτερικά δάπεδα και τοίχους.

 

Download Pdf
123 MRΣύνθεση

Σύνθεση για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών που προκύπτει από ανάμιξη ΝOVACEM CREATIVE WHITE σε ποσοστό 35% κ.β. και μαρμαροψηφίδα MR 80 55 TINOS GREEN σε ποσοστό 65% κ.β. Κατάλληλη για εσωτερικά - εξωτερικά δάπεδα και τοίχους.

 

Download Pdf
220 MRΣύνθεση

Σύνθεση για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών που προκύπτει από ανάμιξη ΝOVACEM CREATIVE WHITE σε ποσοστό 35% κ.β. και μαρμαροψηφίδα MR 60 54 VOLCANO RED σε ποσοστό 16,5% κ.β. και χαλαζιακή ψηφίδα MQ 60 00 SUGAR WHITE σε ποσοστό 48,5% κ.β. Κατάλληλη για εσωτερικά - εξωτερικά δάπεδα και τοίχους..

Download Pdf
221 MRΣύνθεση

Σύνθεση για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών που προκύπτει από ανάμιξη ΝOVACEM CREATIVE WHITE σε ποσοστό 35% κ.β. και μαρμαροψηφίδες MR 60 54 VOLCANO RED σε ποσοστό 10% κ.β. και MR 60 52 CANDIA BROWN σε ποσοστό 10% κ.β. και χαλαζιακή ψηφίδα MQ 60 00 SUGAR WHITE σε ποσοστό 45% κ.β. Κατάλληλη για εσωτερικά - εξωτερικά δάπεδα και τοίχους.

 

Download Pdf
223 MRΣύνθεση

Σύνθεση για επιστρώσεις μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών που προκύπτει από ανάμιξη ΝOVACEM CREATIVE WHITE σε ποσοστό 35% κ.β. και μαρμαροψηφίδα MR 60 52 CANDIA BROWN σε ποσοστό 16,5% κ.β. και χαλαζιακή ψηφίδα MQ 60 00 SUGAR WHITE σε ποσοστό 48,5% κ.β. Κατάλληλη για εσωτερικά - εξωτερικά δάπεδα και τοίχους.

Download Pdf