Επιστρώσεις RESIN

Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
PLANOCOLOR LIQUID GLASS Διάφανη καθαρή αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών

Διάφανη αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες (VOC = 0g/L) με όψη ‘υγρού γυαλιού’. Είναι εξαιρετικά διαυγής και χρησιμοποιείται για επιφανειακή προστασία δαπέδων ή για ενσωμάτωση αντικειμένων στη μάζα, της όπως βότσαλα, τρισδιάστατες εκτυπώσεις, φωτογραφίες, οπτικές ίνες, φωτιστικά μικρής διατομής (LED) σε πάγκους κουζίνας, τραπέζια, bar, δάπεδα με ζωγραφικές παραστάσεις. Σφραγίζει και προστατεύει την επιφάνεια. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε επιφάνειες προστατευμένες από ακτινοβολία UV, χωρίς ανιούσα υγρασία και να είναι κατάλληλα ασταρωμένες. Για δημιουργία λευκού φόντου πριν την ενσωμάτωση αντικειμένων, μπορεί να αναμιχθεί σε ποσοστό 50 - 100% με το λευκό αδρανές Η330. Για δημιουργία φόντου σε διαφορετικό χρώμα εφαρμόζουμε πρώτα επίστρωση PLANOFLOOR EPX. Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS  συνεργάζεται άριστα με πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR PREMIUM για τη προστασία ζωγραφισμένων παραστάσεων σε δάπεδα όπου το PLANOCOLOR PREMIUM χρησιμοποιήθηκε σαν καμβάς. Μπορεί να αναμιχθεί με τη χρωστική σε μορφή σκόνης NOVAGLITTER για δημιουργία εποξειδικής επίστρωσης δαπέδου με το ανάλογο χρώμα και glitter (βλ. χρωματολόγιο NOVAGROUT DECO EPOXY) ή με χρωστικές NOVACOLOR UNIVERSAL για δημιουργία δαπέδων ρητίνης ‘αφηρημένης τέχνης’ όπου εξαιτίας της διαύγειας της ρητίνης φαίνεται το "βάθος" της κάθε στρώσης. Κατανάλωση: 1,0 - 1,1L/m2/mm πάχους. Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 1L και 11L.

Download Pdf
NOVAGLITTER Χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένη με glitter για ανάμιξη με εποξειδικές ρητίνες

Χρωστική σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με την επίστρωση PLANOCOLOR LIQUID GLASS για την επίτευξη σχετικών αποχρώσεων του χρωματολογίου NOVAGROUT DECO EPOXY σε μεγάλες ενιαίες επιφάνειες. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 300gr. 

 

Download Pdf
NOVACOLOR UNIVERSALΧρωστικές σε υγρή μορφή

Χρωστικές σε υγρή μορφή κατάλληλες για ανάμιξη με εποξειδικά συστήματα. Κατάλληλες για ανάμιξη με PLANOCOLOR LIQUID GLASS για δημιουργία δαπέδου ρητίνης αφηρημένης τέχνης. Αναμιγνύεται και με άλλα εποξειδικά συστήματα όπως το PLANOFINISH CRYSTAL ή το NOVAGROUT EPOXY όταν υπάρχει σχετική απαίτηση από την εφαρμογή. Κατανάλωση: ανάλογα με την εφαρμογή. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 200ml.

 

Download Pdf
PLANOCOAT EPX & PLANOCOAT FREEZEΕποξειδική βαφή δυο συστατικών

Έγχρωμη εποξειδική βαφή δύο συστατικών   χωρίς διαλύτες (VOC = 0g/L). Κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους σε χώρους με χημικές καταπονήσεις. Διατίθεται στις αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN RAL. Εφαρμόζεται σαν έγχρωμο υπόστρωμα πριν την εφαρμογή "υγρού γυαλιού" PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή να γίνεται σε επίπεδο υπόστρωμα χωρίς ανιούσα υγρασία όπως πχ το PLANO 120 ασταρωμένο με WATERPRIMER EPX ή PLANOPRIMER EPOXY. Κατανάλωση: 200 - 300ml/m2 για δυο στρώσεις. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία (Α+Β) (15,1 + 4,9)Kg.

Download Pdf
PLANOFLOOR EPX & PLANOFLOOR EPX FREEZE Εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών σε υγρή μορφή

Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες (0g/L). Κατάλληλη για δάπεδα σε χώρους με χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Διατίθεται στις αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN RAL. Εφαρμόζεται σαν έγχρωμο υπόστρωμα πριν την εφαρμογή "υγρού γυαλιού" PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή να γίνεται σε κατάλληλο υπόστρωμα χωρίς ανιούσα υγρασία ασταρωμένο με WATERPRIMER EPX ή PLANOPRIMER EPOXY κατά περίπτωση.  Αναμιγνύεται 1÷1 κατά βάρος με άμμο S500. Κατανάλωση: 1,9kg/m2/mm πάχους (0,95kg PLANOFLOOR EPX + 0,95kg S500). Συσκευασία: πλαστικά δοχεία (15,1 + 4,9)Kg.

 

Download Pdf