Χρωματολόγια

Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
NOVAGLITTER Χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένη με glitter για ανάμιξη με εποξειδικές ρητίνες

Χρωστική σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με την επίστρωση PLANOCOLOR LIQUID GLASS για την επίτευξη σχετικών αποχρώσεων του χρωματολογίου NOVAGROUT DECO EPOXY σε μεγάλες ενιαίες επιφάνειες. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 300gr. 

 

Download Pdf
NOVACOLOR UNIVERSALΧρωστικές σε υγρή μορφή

Χρωστικές σε υγρή μορφή κατάλληλες για ανάμιξη με εποξειδικά συστήματα. Κατάλληλες για ανάμιξη με PLANOCOLOR LIQUID GLASS για δημιουργία δαπέδου ρητίνης αφηρημένης τέχνης. Αναμιγνύεται και με άλλα εποξειδικά συστήματα όπως το PLANOFINISH CRYSTAL ή το NOVAGROUT EPOXY όταν υπάρχει σχετική απαίτηση από την εφαρμογή. Κατανάλωση: ανάλογα με την εφαρμογή. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 200ml.

 

Download Pdf
PLANOCOAT EPX & PLANOCOAT FREEZEΕποξειδική βαφή δυο συστατικών

Έγχρωμη εποξειδική βαφή δύο συστατικών   χωρίς διαλύτες (VOC = 0g/L). Κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους σε χώρους με χημικές καταπονήσεις. Διατίθεται στις αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN RAL. Εφαρμόζεται σαν έγχρωμο υπόστρωμα πριν την εφαρμογή "υγρού γυαλιού" PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή να γίνεται σε επίπεδο υπόστρωμα χωρίς ανιούσα υγρασία όπως πχ το PLANO 120 ασταρωμένο με WATERPRIMER EPX ή PLANOPRIMER EPOXY. Κατανάλωση: 200 - 300ml/m2 για δυο στρώσεις. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία (Α+Β) (15,1 + 4,9)Kg.

Download Pdf
PLANOFLOOR EPX & PLANOFLOOR EPX FREEZE Εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών σε υγρή μορφή

Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών χωρίς διαλύτες (0g/L). Κατάλληλη για δάπεδα σε χώρους με χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Διατίθεται στις αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN RAL. Εφαρμόζεται σαν έγχρωμο υπόστρωμα πριν την εφαρμογή "υγρού γυαλιού" PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή να γίνεται σε κατάλληλο υπόστρωμα χωρίς ανιούσα υγρασία ασταρωμένο με WATERPRIMER EPX ή PLANOPRIMER EPOXY κατά περίπτωση.  Αναμιγνύεται 1÷1 κατά βάρος με άμμο S500. Κατανάλωση: 1,9kg/m2/mm πάχους (0,95kg PLANOFLOOR EPX + 0,95kg S500). Συσκευασία: πλαστικά δοχεία (15,1 + 4,9)Kg.

 

Download Pdf