Χρωματολόγια

Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
PLANOCOLOR EPOXYΠολυμορφικό εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, για δημιουργία βαφής ή επίστρωσης δαπέδου σε βιομηχανίες ή για κατασκευή διακοσμητικού δαπέδου ρητινών

Υψηλής απόδοσης ημιδιάφανο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών πολλαπλών χρήσεων, χωρίς διαλύτες ή νερό. Αναμιγνύεται με μίγμα κατάλληλα διαβαθμισμένων αδρανών και χρωστικών NOVACOLOR POWDER EPX και δημιουργεί βαφή για εφαρμογή σε δάπεδα ή τοίχους με υψηλές χημικές καταπονήσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, χωρίς προσθήκη των χρωστικών, και σαν αστάρι χωρίς όμως να δημιουργεί φράγμα υγρασίας ή σκλήρυνση σε βάθος του υποστρώματος. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα ασταρωμένη επιφάνεια χωρίς ανιούσα υγρασία. Η βαφή μπορεί να δεχτεί επίπαση χαλαζιακής άμμου κατάλληλης κοκκομετρίας στο πρώτο χέρι προκειμένου να δημιουργήσει αντιολισθητική επιφάνεια. Χρώματα βλ. σχετικό χρωματολόγιο NOVACOLOR POWDER EPX. Κατανάλωση: μίγματος 100 - 150gr/m2 ανά χέρι (απαιτούνται 2 χέρια). Σαν αστάρι 70-100gr/m2. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 6kg & 3kg.

 

Download Pdf
PLANOCOAT EPX Εποξειδική βαφή δυο συστατικών

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών σε υγρή μορφή χωρίς διαλύτες ή νερό.  Κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους σε χώρους με χημικές καταπονήσεις όπως εργοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης. Διατίθεται σε συγκεκριμένες αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN ή ακόμη και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται στην τροποποιημένη σύνθεση PLANOFLOOR EPX FREEZE που εφαρμόζεται και σε θερμοκρασίες από 00C και άνω. Κατανάλωση: για 2 χέρια συνολικά 220-300 gr/m2. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία (Α+Β) (15,1 + 4,9)Kg.

 

 

Download Pdf
PLANOFLOOR EPX & PLANOFLOOR EPX FREEZE Εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών σε υγρή μορφή

Εποξειδική επίστρωση δύο συστατικών σε υγρή μορφή χωρίς διαλύτες ή νερό. Κατάλληλη για δημιουργία δαπέδων ρητίνης RESIN) σε συνδυασμό με άλλες επιστρώσεις όπως το PLANOCOLOR LIQUID GLASS (υγρό γυαλί),  glitter, τρισδιάστατων εκτυπώσεων.  Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα, οικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Διατίθεται σε συγκεκριμένες αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN. Μπορεί να δεχθεί ανάμιξη 1/1 με τη χαλαζιακή άμμο S 500. Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθεται στην τροποποιημένη σύνθεση PLANOFLOOR EPX FREEZE που εφαρμόζεται και σε θερμοκρασίες από 00C και άνω. Κατανάλωσημίγματος 1,45Kg/m2 ανά mm πάχους σαν επίστρωση. Αν αναμιχθεί 1/1 με S 500 η κατανάλωση του μίγματος είναι 1,8Kg/m2 ανά mm πάχους.  Συσκευασία (Α+Β) (15,1 + 4,9)Kg.

 

Download Pdf
NOVAFLOOR EPOXY & NOVAFLOOR COLOR Πολυμορφικό εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, για δημιουργία βαφής ή επίστρωσης δαπέδου σε βιομηχανίες

Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες που αναμιγνύεται με το μίγμα κατάλληλα διαβαθμισμένων αδρανών και χρωστικών NOVAFLOOR COLOR και δημιουργεί αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση για δάπεδα με υψηλές χημικές καταπονήσεις σε πάχος 1 - 4mm. Εφαρμόζεται σε κατάλληλα ασταρωμένη επιφάνεια χωρίς ανιούσα υγρασία. Χρώματα βλ. σχετικό χρωματολόγιο NOVAFLOOR COLOR. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς προσθήκη των χρωστικών και σαν αστάρι, χωρίς όμως να δημιουργεί φράγμα υγρασίας. Κατάλληλη για δημιουργία δαπέδων ρητίνης RESIN σε συνδυασμό με άλλες επιστρώσεις όπως το PLANOCOLOR LIQUID GLASS (υγρό γυαλί),  glitter, τρισδιάστατων εκτυπώσεων.  Εφαρμόζεται σε εμπορικά κέντρα, οικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Διατίθεται σε συγκεκριμένες αποχρώσεις RAL του χρωματολογίου PLANOCOLOR RESIN. Κατανάλωση: μίγματος 1,3Kg/m2 ανά mm πάχους ως επίστρωση και σαν βαφή σαν αστάρι με κατανάλωση 70 - 100gr/m2. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία Α (4,1) + B (1,9)kg.

Download Pdf
NOVAGLITTER Χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένη με glitter για ανάμιξη με εποξειδικές ρητίνες

Χρωστική σε μορφή σκόνης που αναμιγνύεται με την επίστρωση PLANOCOLOR LIQUID GLASS για την επίτευξη σχετικών αποχρώσεων του χρωματολογίου NOVAGROUT DECO EPOXY σε μεγάλες ενιαίες επιφάνειες. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 300gr. 

 

Download Pdf
NOVACOLOR UNIVERSALΧρωστικές σε υγρή μορφή

Χρωστικές σε υγρή μορφή που δεν περιέχουν νερό και που είναι κατάλληλες για ανάμιξη με όλες τις διακοσμητικές επιστρώσεις του PLANOCOLOR SYSTEM. Ιδανικές για ανάμιξη με εποξειδικά συστήματα όπως το PLANOCOLOR LIQUID GLASS ή το PLANOCOLOR EPOXY για δημιουργία δαπέδου ρητίνης αφηρημένης τέχνης και εν γένει συστήματος βαφής όπου απαιτούνται χρωστικές χωρίς νερό. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 200gr.

 

Download Pdf