ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΛ.: 210 6893 953
support@novamix.gr

Πρόσμικτα για κόλλες και κονιάματα βάσεως τσιμέντου

Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
BAUMENT 200 LΟικοδομική ρητίνη για βελτίωση τεχνικών χαρακτηριστικών σε τσιμεντοειδή μείγματα

Οικοδομική ρητίνη για βελτίωση της πρόσφυσης και αύξησης αντοχής τσιμεντοκονιαμάτων. Όταν αναμιχθεί με κόλλες πλακιδίων ή αρμόστοκους βάσεως τσιμέντου αυξάνει την ελαστικότητα τους. Βελτιώνει την εργασιμότητα και αυξάνει την αντοχή σε κάμψη σε κονιάματα τοιχοποιίας. Διάλυση σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Συσκευασία: μπουκάλια 1L και μπιτόνια 5L και 20L. 

Download Pdf
NOVALASTICΒελτιωτική ρητίνη για ελαστικοποίηση κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου

Ελαστικοποιητική ρητίνη κονιαμάτων. Αυξάνει την ελαστικότητα και τις αντοχές. Αναμιγνύεται με κόλλες πλακιδίων, κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων, αρμόστοκους, στόκους σπατουλαρίσματος. Διάλυση σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Συσκευασία: μπουκάλια 1L και μπιτόνια 5L & 20L.

Download Pdf
BAUMENT RAPID FLOW Επιταχυντής και ρευστοποιητής για κονιάματα

Διπλής δράσης πρόσμικτο αποκλειστικά μελετημένο για τσιμεντοκονίες γεμίσματος δαπέδων. Αναμιγνύοντας BAUMENT RAPID FLOW με τσιμέντο, άμμο μπετού και νερό, επιτυγχάνουμε μια σχεδόν αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία η οποία αποβάλλει γρήγορα την υγρασία. Ιδανική λύση για δημιουργία κονιαμάτων ταχείας ξήρανσης. Κατανάλωση: ανάλογα με τα συστατικά ανάμιξης. Συσκευασία: μπουκάλια 1L, και πλαστικά δοχεία 5L & 20L.

 

 

Download Pdf
ANTILIMEΠλαστικοποιητής κονιαμάτων που υποκαθιστά τον ασβέστη

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων και υποκατάστατο ασβέστη σε τσιμεντοκονιάματα όπου η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο είναι τουλάχιστον 20% κ.β. σε σχέση με τα ξηρά αδρανή. Κατανάλωση: 100 - 200ml/50kg τσιμέντου. Συσκευασία: μπουκάλια 1L και μπιτόνια 5L & 20L.

Download Pdf
SBR 50Ιδιαίτερα ενισχυμένη οικοδομική ρητίνη συνθετικού ελαστομερούς για δομική ενίσχυση και ελαστικοποίηση τσιμεντοκονιαμάτων

Συμπυκνωμένη ρητίνη κονιαμάτων. Χρησιμοποιείται για βελτίωση πρόσφυσης και εργασιμότητας τσιμεντοκονιαμάτων όπως επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, στόκους σπάτουλας. Κόλλες πλακιδίων όπως η NOVABOND SUPER όταν αναμιγνύονται με SBR 50 γίνονται ελαστικές και κατάλληλες για εφαρμογές υψηλότερων απαιτήσεων. Κατάλληλη για δημιουργία αριανιού συγκόλλησης (ανάμιξη με τσιμέντο portland και νερό). Διάλυση σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Συσκευασία: μπουκάλια 1L και μπιτόνια 5L & 20L.

Download Pdf
PL 400Οικοδομική ρητίνη βασισμένη σε γαλάκτωμα συνθετικού ελαστομερούς για τσιμεντοκονιάματα

Ενισχυμένη οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων όπως σοβάδες, αρμόστοκοι, κόλλες πλακιδίων, λάσπη κτισίματος, στόκοι σπάτουλας. Κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες δαπέδου πριν την τοποθέτηση πλακιδίων και φυσικών λίθων. Βελτιώνει την ελαστικότητά και την πρόσφυση στο υπόστρωμα. Διάλυση σε νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Συσκευασία: μπουκάλια 1L και μπιτόνια 5L & 20L.

Download Pdf