ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΛ.: 210 6893 953
support@novamix.gr

Πλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης για εξωτερική θερμομόνωση

Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
EPS 80ΝGΠλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης Neopor για εξωτερική θερμομόνωση

Γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR μειωμένης θερμικής αγωγιμότητας λ= W/( m•K) που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικών θερμομονώσεων. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 80 NG λ= 0.031. λ= W/( m•K). Διαστάσεις: 1000 x 600cm2.

Download Pdf
EPS 100ΝGΠλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης Neopor για εξωτερική θερμομόνωση

Γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR μειωμένης θερμικής αγωγιμότητας λ= W/( m•K) που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικών θερμομονώσεων. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 100 NG λ= 0.031. λ= W/( m•K). Διαστάσεις: 1000 x 600cm2.

Download Pdf
EPS 150ΝGΠλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης Neopor για εξωτερική θερμομόνωση

Γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR μειωμένης θερμικής αγωγιμότητας λ= W/( m•K) που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικών θερμομονώσεων. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 150 NG λ= 0.030. λ= W/( m•K). Διαστάσεις: 1000 x 600cm2.

Download Pdf
EPS 200ΝGΠλάκες γραφιτούχας πολυστερίνης Neopor για εξωτερική θερμομόνωση

Γραφιτούχες πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης NEOPOR μειωμένης θερμικής αγωγιμότητας λ= W/( m•K) που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικών θερμομονώσεων. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 200 NG λ= 0.030. λ= W/( m•K). Διαστάσεις: 1000 x 600cm2.

Download Pdf