Προετοιμασία υποστρώματος

  • prev
  • Σελίδα 1 από 2
  • next
Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
NOVACEM RAPID FLOW Κονίαμα πλήρωσης δαπέδων υπερταχείας σκλήρυνσης και ξήρανσης σε πάχος 20 - 80 mm σε μια στρώση

Υπέρ ταχείας ωρίμανσης και ξήρανσης επιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα για γεμίσματα δαπέδων. Δέχεται πλακόστρωση μετά από 2 - 3 ώρες και επικαλύψεις με ευαισθησία σε υγρασία (ξύλο, μοκέτες, αυτοεπιπεδούμενα, πατητές τσιμεντοκονίες ή εποξειδικά), σε 12 - 24 ώρες. Κατανάλωση: 2,4kg/m2/mm πάχους. Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25kg.

 

 

Download Pdf
BAUMENT RAPID FLOW Επιταχυντής και ρευστοποιητής για κονιάματα

Διπλής δράσης πρόσμικτο αποκλειστικά μελετημένο για ταχείας ξήρανσης τσιμεντοκονίες γεμίσματος δαπέδων. Αναμιγνύοντας BAUMENT RAPID FLOW με τσιμέντο, άμμο μπετού και νερό σε κατάλληλη αναλογία, επιτυγχάνουμε μια σχεδόν αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία η οποία αποβάλλει γρήγορα την υγρασία. Κατανάλωση: ανάλογα με διαθέσιμα αδρανή και τσιμέντο. Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 1L, 5L, 20L.

 

 

Download Pdf
RC 220 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού πολλαπλής χρήσης

Ινοοπλισμένο θιξοτροπικό κονίαμα εξομάλυνσης οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών. Κατάλληλο για αδρό και εμφανές σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, επιχρίσματα τοιχοποιίας, σκάλες, διαμορφώσεις σε πισίνες πριν την στεγανοποίηση. Εφαρμόζεται απευθείας σε μωσαϊκά ή υφιστάμενες πλακοστρώσεις με χρήση PLANO CONTACT. Κατανάλωση: 1,5 kg/m2/ mm πάχους. Χρώμα: λευκό και γκρι. Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25kg.

Download Pdf
RC 240 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού πολλαπλής χρήσης

Θιξοτροπικό κονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος. Κατάλληλο για υποστρώματα όπως επιχρίσματα τοιχοποιίας, σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, εξομαλύνσεις σε σκάλες, διαμορφώσεις σε πισίνες πριν την εφαρμογή στεγανοποίησης. Σε μη απορροφητικό υπόστρωμα να προηγείται εφαρμογή  PLANO CONTACT. Βατό μετά από λίγες ώρες. Κατανάλωση: 1,8 kg/m2/ mm πάχους. Χρώμα: γκρι. Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25 kg.

 

Download Pdf
PLANO 120 SFΑυτοεπιπεδούμενο κονίαμα υπερταχείας σκλήρυνσης και ξήρανσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης υποστρώματος με ταχεία ξήρανση. Για πάχος 8 - 20mm απαιτείται ανάμιξη με 25% άμμο PLANOCOLOR GRANIT S 20. Ιδανικό για εξομάλυνση  δαπέδων πριν την τοποθέτηση επιστρώσεων PLANOCOLOR RESIN. Σε μη απορροφητικά υποστρώματα προηγείται εφαρμογή PLANO CONTACT. Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 1,7 kg/m2/ mm πάχους. Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25kg.
 
 

Download Pdf
PLANOPRIMER Υψηλής επίδοσης αστάρι βάσης συνθετικών ρητινών σε υδατικό διάλυμα για απορροφητικά υποστρώματα

Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε απορροφητικά υποστρώματα και βελτιώνει την πρόσφυση,  επιστρώσεων βάσεως τσιμέντου όπως πατητών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR MICROCEMENT, επισκευαστικών σκυροδέματος αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων. Κατανάλωση: 60 - 200ml/m2Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 1L, 5L, 20L.

 

 

Download Pdf