ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΛ.: 210 6893 953
support@novamix.gr

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης για εξωτερική θερμομόνωση

Photo Τίτλος Περιγραφή Technical Data Sheet
EPS 80Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης για εξωτερική θερμομόνωση

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX ή την NOVABOND PS FIBER εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 80 λ= 0.036. λ= W/( m•K). Διαστάσεις: 1000 x 60cm2.

Download Pdf
EPS 100Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης για εξωτερική θερμομόνωση

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX ή την NOVABOND PS FIBER εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 100 λ= 0.035. λ= W/( m•K). Διαστάσεις: 1000 x 60cm2.

Download Pdf
EPS 200Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης για εξωτερική θερμομόνωση

Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης που φέρουν πιστοποίηση για εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης. Η συγκόλληση γίνεται χρησιμοποιώντας την NOVABOND PS FLEX ή την NOVABOND PS FIBER εφαρμόζοντας παράλληλα και μηχανική στήριξη. Διατίθεται και σε 2 εκ. για θερμογέφυρες. Συντελεστής EPS 200 λ= 0.033. λ= W/( m•K). Διαστάσεις: 1000 x 60cm2.

Download Pdf