• Στέγη γραμμάτων και τεχνών Ιδρύματος Ωνάση

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων Glass Stone και Θάσου
MARMOFLEX, NOVACEM PRONTO, NOVACOLOR GLASS